ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

შეტყობინება No: 126

გამოქვეყნებულია: 05/11/2020

რისკის ტიპი: მავნე ქიმიური ნივთიერებები

კატეგორია: სათამაშოები

პროდუქტი: ტყლარწი

მოკლე აღწერა შეუსაბამობისა და საფრთხის: ლაბორატორიული შემოწმებისას დადგინდა, რომ სათამაშოში ბორის შემცველობა არის 1038.52 მგ/კგ რაც აღემატება სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტით განსაზღვრულ ლიმიტს (300 მგ/კგ).

დასახელება: ტყლარწი (Handgum)

პროდუქტის აღწერა: იასამნისფერი ტყლარწი

შეფუთვის აღწერა: განთავსებულია გამჭირვალე ქილაში, ცისფერი თავსახურით.

სავაჭრო ნიშანი: შპს გამა

პარტიის ნომერი: უცნობი

სერიის ნომერი: უცნობი

გატარებული ღონისძიება: პროდუქტის ამოღება

ძალაში შესვლის თარიღი: 05/11/2020

წარმოშობის ქვეყანა: ჩინეთი

 

უკან