ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

შეტყობინება No: 132

გამოქვეყნებულია: 08/16/2022

რისკის ტიპი: მავნე ქიმიური ნივთიერებები

კატეგორია: სათამაშოები

პროდუქტი: ტყლარწი

მოკლე აღწერა შეუსაბამობისა და საფრთხის: ლაბორატორიული შემოწმებისას დადგინდა, რომ სათამაშოში ბორის შემცველობა არის 891.8 მგ/კგ რაც აღემატება სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტით განსაზღვრულ ლიმიტს (300 მგ/კგ).

დასახელება: Slime Silk Mud

პროდუქტის აღწერა: სათამაშო არის გამჭირვალე ქილაში მოთავსებული სხვადასხვა ფერის ტყლარწი.

შეფუთვის აღწერა: სათამაშო არის გამჭირვალე ქილაში მოთავსებული სხვადასხვა ფერის ტყლარწი.

სავაჭრო ნიშანი: N/A

პარტიის ნომერი: N002

სერიის ნომერი: N002

გატარებული ღონისძიება: პროდუქტის გამოთხოვა

ძალაში შესვლის თარიღი: 08/16/2022

წარმოშობის ქვეყანა: უცნობია

 

უკან