ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

შეტყობინება No: 133

გამოქვეყნებულია: 08/16/2022

რისკის ტიპი: მავნე ქიმიური ნივთიერებები

კატეგორია: სათამაშოები

პროდუქტი: საბავშვო სათამაშო კოსმეტიკა

მოკლე აღწერა შეუსაბამობისა და საფრთხის: ლაბორატორიული გამოკვლევის შედეგად დადგინდა, რომ სათამაშო შეიცავს 191.8 მგ/კგ ტყვიას, რაც 95.9-ჯერ აღემატება სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ დასაშვებ ლიმიტს - 2.0 მგ/კგ-ზე ნაკლები ან ტოლი.

დასახელება: Nail Glam Salon

პროდუქტის აღწერა: საბავშვო კოსმეტიკა. სათამაშოს მოყვება საშრობი, ასევე აქვს სხვადასხვა ფერის საღებავები და ბრჭყვიალები

შეფუთვის აღწერა: სათამაშო მოთავსებულია ყუთში, რომელსაც აქვს სხვადასხვა ფერის წარწერები და ნახატები.

სავაჭრო ნიშანი: MEI BO KAI

პარტიის ნომერი: MBK-326

სერიის ნომერი: MBK-326

გატარებული ღონისძიება: პროდუქტის გამოთხოვა

ძალაში შესვლის თარიღი: 08/16/2022

წარმოშობის ქვეყანა: ჩინეთი

 

უკან