ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

შეტყობინება No: 135

გამოქვეყნებულია: 08/16/2022

რისკის ტიპი: მავნე ქიმიური ნივთიერებები

კატეგორია: სათამაშოები

პროდუქტი: ტყლარწი

მოკლე აღწერა შეუსაბამობისა და საფრთხის: ლაბორატორიული შემოწმებით დადგინდა, რომ სათამაშო შეიცავს 2116 მგ/კგ ბორს, რაც 7.053-ჯერ აღემატება სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ დასაშვებ ლიმიტს - 300 მგ/კგ-ზე ნაკლები ან ტოლი.

დასახელება: ტყლარწი (crystal mud)

პროდუქტის აღწერა: სათამაშო არის გამჭვირვალე პლასმასის ყუთში მოთავსებული იასამნისმერი ტყლარწი.

შეფუთვის აღწერა: გამჭვირვალე პლასმასის ყუთი თეთრი თავსახურით. სათამაშოს აწერია crystal mud

სავაჭრო ნიშანი: უცნობი

პარტიის ნომერი: უცნობი

სერიის ნომერი: უცნობი

გატარებული ღონისძიება: პროდუქტის გამოთხოვა

ძალაში შესვლის თარიღი: 08/16/2022

წარმოშობის ქვეყანა: ჩინეთი

 

უკან