ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

შეტყობინება No: 137

გამოქვეყნებულია: 08/16/2022

რისკის ტიპი: დახრჩობა

კატეგორია: სათამაშოები

პროდუქტი: სასროლი/სატყორცნი სათამაშოები

მოკლე აღწერა შეუსაბამობისა და საფრთხის: ლაბორატორიული შემოწმებისას დადგინდა, რომ იარაღის ტყვიებს სძვრება მცირე ნაწილები, რომლებიც შეიძლება მოხვდეს ბავშვის ხორხში და გამოიწვიოს გაგუდვა.

დასახელება: GUNPLAY SHOOTING GAME

პროდუქტის აღწერა: სათამაშო იარაღი ავტომატი და პისტოლეტი. სათამაშო შეიცავს როგორც მისაწეპებელ, ისე ჩვეულებრივ ტყვიებს. სათამაშო მოყვება სამიზნე.

შეფუთვის აღწერა: სათამაშო მუყაოს ქაღალდზე დამაგრებულია გამჭვირვალე პლასმასით.

სავაჭრო ნიშანი: უცნობი

პარტიის ნომერი: უცნობი

სერიის ნომერი: 320-3

გატარებული ღონისძიება: პროდუქტის ამოღება

ძალაში შესვლის თარიღი: 08/16/2022

წარმოშობის ქვეყანა: ჩინეთი

 

უკან