ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

შეტყობინება No: 138

გამოქვეყნებულია: 10/26/2022

რისკის ტიპი: დახრჩობა

კატეგორია: სათამაშოები

პროდუქტი: სასროლი/სატყორცნი სათამაშოები

მოკლე აღწერა შეუსაბამობისა და საფრთხის: ლაბორატორიული შემოწმებისას დადგინდა, რომ იარაღის ტყვიებს სძვრება მცირე ნაწილები, რომლებიც შეიძლება მოხვდეს ბავშვის ხორხში და გამოიწვიოს ზედა სასუნთქი გზების რესპირატორული გართულებები.

დასახელება: BATTLE GROUND

პროდუქტის აღწერა: სასროლი იარაღები მისაწეპებელი ტყვიებით და სამიზნით

შეფუთვის აღწერა: სათამაშო მუყაოს ქაღალდზე დამაგრებულია გამჭვირვალე პლასტმასით.

სავაჭრო ნიშანი: უცნობი

პარტიის ნომერი: უცნობი

სერიის ნომერი: უცნობი

გატარებული ღონისძიება: პროდუქტის ამოღება

ძალაში შესვლის თარიღი: 10/26/2022

წარმოშობის ქვეყანა: ჩინეთი

 

უკან