ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

შეტყობინება No: 140

გამოქვეყნებულია: 11/14/2022

რისკის ტიპი: მავნე ქიმიური ნივთიერებები

კატეგორია: სათამაშოები

პროდუქტი: ტყლარწი

მოკლე აღწერა შეუსაბამობისა და საფრთხის: ლაბორატორიული შემოწმებისას დადგინდა, რომ სათამაშოში ბორის მიგრაცია არის 9117 მგ/კგ, რაც 30.4-ჯერ აღემატება სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტით განსაზღვრულ დასაშვებ მიგრაციის ზღვარს - 300 მგ/კგ-ზე ნაკლები ან ტოლი.

დასახელება: ტყლარწი (Galaxy Slime)

პროდუქტის აღწერა: სათამაშო არის გამჭვირვალე პლასმსასში მოთავსებული ტყლარწი.

შეფუთვის აღწერა: სათამაშო მოტავსებულია პლასმასის ყუთში და შეფუთვაზე აწერია Galaxy Slime

სავაჭრო ნიშანი: Galaxy slime

პარტიის ნომერი: უცნობი

სერიის ნომერი: უცნობი

გატარებული ღონისძიება: პროდუქტის გამოთხოვა

ძალაში შესვლის თარიღი: 11/14/2022

წარმოშობის ქვეყანა: ჩინეთი

 

უკან