ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

შეტყობინება No: 141

გამოქვეყნებულია: 11/14/2022

რისკის ტიპი: მავნე ქიმიური ნივთიერებები

კატეგორია: სათამაშოები

პროდუქტი: ტყლარწი

მოკლე აღწერა შეუსაბამობისა და საფრთხის: ლაბორატორიული შემოწმებისას დადგინდა, რომ სათამაშოში ბორის მიგრაცია არის 2000 მგ/კგ, რაც 6.7-ჯერ აღემატება სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტით განსაზღვრულ დასაშვებ მიგრაციის ზღვარს - 300 მგ/კგ-ზე ნაკლები ან ტოლი.

დასახელება: ტყლარწი

პროდუქტის აღწერა: სათამაშო არის გამჭვრივალე ფერის ტყლარწი, სხვადასხვა დეტალებით.

შეფუთვის აღწერა: ტყლარწი მოტავსებული გამჭვრივალე პლასმსაში და აქვს სხვადასხვა პატარა დეტალი

სავაჭრო ნიშანი: უცნობი

პარტიის ნომერი: 6971839014930

სერიის ნომერი: 6971839014930

გატარებული ღონისძიება: პროდუქტის გამოთხოვა

ძალაში შესვლის თარიღი: 11/14/2022

წარმოშობის ქვეყანა: ჩინეთი

 

უკან