ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

შეტყობინება No: 142

გამოქვეყნებულია: 11/14/2022

რისკის ტიპი: მავნე ქიმიური ნივთიერებები

კატეგორია: სათამაშოები

პროდუქტი: ტყლარწი

მოკლე აღწერა შეუსაბამობისა და საფრთხის: ლაბორატორიული შემოწმებისას დადგინდა, რომ სათამაშოში ბორის მიგრაცია არის 9479 მგ/კგ, რაც 31.6-ჯერ აღემატება სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტით განსაზღვრულ დასაშვებ მიგრაციის ზღვარს - 300 მგ/კგ-ზე ნაკლები ან ტოლი.

დასახელება: ტყლარწი

პროდუქტის აღწერა: მწვანე ფერის ტყლარწი

შეფუთვის აღწერა: ტყლარწი მოტავსებულია საწოვარას ფორმის სპლასმასის ბოთლში

სავაჭრო ნიშანი: უცნობი

პარტიის ნომერი: 8807313128078

სერიის ნომერი: 8807313128078

გატარებული ღონისძიება: პროდუქტის გამოთხოვა

ძალაში შესვლის თარიღი: 11/14/2022

წარმოშობის ქვეყანა: ჩინეთი

 

უკან