ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

შეტყობინება No: 143

გამოქვეყნებულია: 11/14/2022

რისკის ტიპი: მავნე ქიმიური ნივთიერებები

კატეგორია: სათამაშოები

პროდუქტი: ტყლარწი

მოკლე აღწერა შეუსაბამობისა და საფრთხის: ლაბორატორიული შემოწმებისას დადგინდა, რომ სათამაშოში ბორის მიგრაცია არის 3080 მგ/კგ, რაც 10.3-ჯერ აღემატება სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტით განსაზღვრულ დასაშვებ მიგრაციის ზღვარს - 300 მგ/კგ-ზე ნაკლები ან ტოლი.

დასახელება: ტყლარწი

პროდუქტის აღწერა: გამჭვირვალე ტყლარწი

შეფუთვის აღწერა: ტყლარწი მოტავსებულია გამჭვირვალე პლასმსასი ბოთლში, რომელზეც დატანილია მარწყვის გამოსახულება

სავაჭრო ნიშანი: უცნობი

პარტიის ნომერი: 285

სერიის ნომერი: 285

გატარებული ღონისძიება: პროდუქტის გამოთხოვა

ძალაში შესვლის თარიღი: 11/14/2022

წარმოშობის ქვეყანა: ჩინეთი

 

უკან