ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

შეტყობინება No: 144

გამოქვეყნებულია: 11/14/2022

რისკის ტიპი: მავნე ქიმიური ნივთიერებები

კატეგორია: სათამაშოები

პროდუქტი: ტყლარწი

მოკლე აღწერა შეუსაბამობისა და საფრთხის: ლაბორატორიული შემოწმებისას დადგინდა, რომ სათამაშოში ბორის მიგრაცია არის 1966 მგ/კგ, რაც 6.55-ჯერ აღემატება სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტით განსაზღვრულ დასაშვებ მიგრაციის ზღვარს - 300 მგ/კგ-ზე ნაკლები ან ტოლი.

დასახელება: ტყლარწი (Cotton Candy Slime)

პროდუქტის აღწერა: მწვანე ფერის ტყლარწი

შეფუთვის აღწერა: ტყლარწი განთავსებულია გამჭვირვალე პლასმასის სათლში.

სავაჭრო ნიშანი: უცნობი

პარტიის ნომერი: N002

სერიის ნომერი: N002

გატარებული ღონისძიება: პროდუქტის გამოთხოვა

ძალაში შესვლის თარიღი: 11/14/2022

წარმოშობის ქვეყანა: ჩინეთი

 

უკან