ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

შეტყობინება No: 156

გამოქვეყნებულია: 12/19/2022

რისკის ტიპი: დახრჩობა

კატეგორია: სათამაშოები

პროდუქტი: სათამაშო მუსიკალური ინსტრუმენტები

მოკლე აღწერა შეუსაბამობისა და საფრთხის: ლაბორატორიული შემოწმებისას დადგინდა, რომ სათამაშოს სძვრება პატარა ნაწილი, რომელმაც გადაყლაპვის შემთხვევაში შესაძლოა გამოიწვიოს ზედა სასუნთქი გზების რესპირატორული გართულებები. ასევე, სათამაშოს ზონრისა და ხელის მოსაკიდებელი ნაწილის სიგრძე აღემატება სტანდარტით დასაშვებ ნორმას. აღნიშნული სათამაშო ვერ აკმაყოფილებს საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 20 იანვრის N 47 დადგენილებით დამტკიცებული „სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის“ და სსტ იენ 71-1 სტანდარტით განსაზღვრულ მოთხოვნებს.

დასახელება: მუსიკალური სათამაშო

პროდუქტის აღწერა: სხვადასხვა სახის სათამაშო მუსიკალური ინსტრუმენტების ნაკრები.

შეფუთვის აღწერა: სათამაშოები განთავსებულია გამჭირვალე პარკში.

სავაჭრო ნიშანი: უცნობია

პარტიის ნომერი: უცნობია

სერიის ნომერი: უცნობია

გატარებული ღონისძიება: პროდუქტის ამოღება

ძალაში შესვლის თარიღი: 12/19/2022

წარმოშობის ქვეყანა: ჩინეთი

 

უკან