ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

შეტყობინება No: 161

გამოქვეყნებულია: 12/19/2022

რისკის ტიპი: დახრჩობა

კატეგორია: სათამაშოები

პროდუქტი: სააბაზანო სათამაშოები

მოკლე აღწერა შეუსაბამობისა და საფრთხის: ლაბორატორიული შემოწმებისას დადგინდა, რომ სათამაშოს სძვრება პატარა ნაწილი, რომელმაც გადაყლაპვის შემთხვევაში შესაძლოა გამოიწვიოს ზედა სასუნთქი გზების რესპირატორული გართულებები. სათამაშო ვერ აკმაყოფილებს საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 20 იანვრის N 47 დადგენილებით დამტკიცებული "სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის“ და სსტ იენ 71-1 სტანდარტით განსაზღვრულ მოთხოვნებს .

დასახელება: სააბაზანოს სათამაშოები (Fashing bath toys)

პროდუქტის აღწერა: ცხოველების ფორმის სააბაზანო სათამაშოების ნაკრები

შეფუთვის აღწერა: სათამაშოები განთავსებულია გამჭირვალე პარკში.

სავაჭრო ნიშანი: JIAIE STAR

პარტიის ნომერი: უცნობია

სერიის ნომერი: 10-KL

გატარებული ღონისძიება: პროდუქტის ამოღება

ძალაში შესვლის თარიღი: 12/19/2022

წარმოშობის ქვეყანა: ჩინეთი

 

უკან