ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

შეტყობინება No: 162

გამოქვეყნებულია: 12/19/2022

რისკის ტიპი: დახრჩობა

კატეგორია: სათამაშოები

პროდუქტი: სასროლი/სატყორცნი სათამაშოები

მოკლე აღწერა შეუსაბამობისა და საფრთხის: ლაბორატორიული შემოწმებისას დადგინდა, რომ იარაღის ტყვიებს სძვრება მცირე ნაწილები, რომლებიც შეიძლება მოხვდეს ბავშვის ხორხში და გამოიწვიოს ზედა სასუნთქი გზების რესპირატორული გართულებები.სათამაშო ვერ აკმაყოფილებს საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 20 იანვრის N 47 დადგენილებით დამტკიცებული "სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის“ და სსტ იენ 71-1 სტანდარტით განსაზღვრულ მოთხოვნებს.

დასახელება: DINO SHOOTER

პროდუქტის აღწერა: სათამაშო იარაღების ნაკრები.

შეფუთვის აღწერა: სათამაშოები განთავსებულია მუყაოს ყუთში, რომლის ერთი გვერდი გამჭირვალეა.

სავაჭრო ნიშანი: უცნობია

პარტიის ნომერი: უცნობია

სერიის ნომერი: 949-32

გატარებული ღონისძიება: პროდუქტის ამოღება

ძალაში შესვლის თარიღი: 12/19/2022

წარმოშობის ქვეყანა: ჩინეთი

 

უკან