ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

შეტყობინება No: 167

გამოქვეყნებულია: 01/16/2023

რისკის ტიპი: მავნე ქიმიური ნივთიერებები

კატეგორია: სათამაშოები

პროდუქტი: ტყლარწი

მოკლე აღწერა შეუსაბამობისა და საფრთხის: ლაბორატორიული შემოწმებისას დადგინდა, რომ სათამაშოში ბორის მიგრაცია არის 585.9 მგ/კგ, რაც 1.953-ჯერ აღემატება სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტით განსაზღვრულ დასაშვებ მიგრაციის ზღვარს - 300 მგ/კგ-ზე ნაკლები ან ტოლი.

დასახელება: MAGIC SLIME

პროდუქტის აღწერა: სხვადასხვა ფერის ტყლარწები, პატარა ხილის ფორმის ფიგურებით

შეფუთვის აღწერა: სათამაშო განთვსებულია გამჭირვალე პლასტმასის ქილაში.

სავაჭრო ნიშანი: უცნობია

პარტიის ნომერი: უცნობია

სერიის ნომერი: უცნობია

გატარებული ღონისძიება: პროდუქტის გამოთხოვა

ძალაში შესვლის თარიღი: 01/16/2023

წარმოშობის ქვეყანა: ჩინეთი

 

უკან