ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

შეტყობინება No: 170

გამოქვეყნებულია: 05/10/2023

რისკის ტიპი: გაგუდვა

კატეგორია: სათამაშოები

პროდუქტი: სასროლი/სატყორცნი სათამაშოები

მოკლე აღწერა შეუსაბამობისა და საფრთხის: ლაბორატორიული შემოწმებისას დადგინდა, რომ იარაღის ტყვიებს სძვრება მცირე ნაწილები, რომლებიც შეიძლება მოხვდეს ბავშვის ხორხში და გამოიწვიოს გაგუდვა.

დასახელება: BEN 10 OMNIVERSE

პროდუქტის აღწერა: სათამაშო იარაღის კომპლექტი, რომელიც შეიცავს ტყვიებს, სათამაშო ჯარისკაცებსა და ტანკებს.

შეფუთვის აღწერა: სათამაშო მუყაოს ქაღალდზე დამაგრებულია გამჭვირვალე პლასმასით

სავაჭრო ნიშანი: უცნობია

პარტიის ნომერი: უცნობია

სერიის ნომერი: 8658

გატარებული ღონისძიება: პროდუქტის ამოღება

ძალაში შესვლის თარიღი: 05/10/2023

წარმოშობის ქვეყანა: ჩინეთი

 

უკან