ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

შეტყობინება No: 190

გამოქვეყნებულია: 06/12/2023

რისკის ტიპი: დახრჩობა

კატეგორია: სათამაშოები

პროდუქტი: საჩხაკუნო სათამაშოები

მოკლე აღწერა შეუსაბამობისა და საფრთხის: სათამაშოს სძვრება პატარა ნაწილი, რომელმაც გადაყლაპვის შემთხვევაში შესაძლოა გამოიწვიოს ზედა სასუნთქი გზების რესპირატორული გართულებები. სათამაშო ვერ აკმაყოფილებს საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 20 იანვრის N 47 დადგენილებით დამტკიცებული "სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის“ და სსტ იენ 71-1 სტანდარტით განსაზღვრულ მოთხოვნებს.

დასახელება: საჩხაკუნო სათამაშო

პროდუქტის აღწერა: ცხოველების ფორმის საჩხაკუნო სათამაშოების ნაკრები

შეფუთვის აღწერა: სათამაშო განთავსებულია გამჭირვალე პარკში

სავაჭრო ნიშანი: უცნობია

პარტიის ნომერი: უცნობია

სერიის ნომერი: უცნობია

გატარებული ღონისძიება: პროდუქტის ამოღება

ძალაში შესვლის თარიღი: 06/12/2023

წარმოშობის ქვეყანა: ჩინეთი

 

უკან