ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

შეტყობინება No: 193

გამოქვეყნებულია: 06/12/2023

რისკის ტიპი: დახრჩობა

კატეგორია: სათამაშოები

პროდუქტი: სასროლი/სატყორცნი სათამაშოები

მოკლე აღწერა შეუსაბამობისა და საფრთხის: ლაბორატორიული შემოწმებისას დადგინდა, რომ იარაღის ტყვიებს სძვრება მცირე ნაწილები, რომლებიც შეიძლება მოხვდეს ბავშვის ხორხში და გამოიწვიოს გაგუდვა.

დასახელება: სათამაშო თოფი

პროდუქტის აღწერა: სათამაშო თოფი ტყვიებით

შეფუთვის აღწერა: სათამაშო მუყაოს ქაღალდზე დამაგრებულია გამჭვირვალე პლასმასით

სავაჭრო ნიშანი: უცნობია

პარტიის ნომერი: უცნობია

სერიის ნომერი: No.T68

გატარებული ღონისძიება: პროდუქტის ამოღება

ძალაში შესვლის თარიღი: 06/12/2023

წარმოშობის ქვეყანა: ჩინეთი

 

უკან