ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

შეტყობინება No: 195

გამოქვეყნებულია: 06/12/2023

რისკის ტიპი: დახრჩობა

კატეგორია: სათამაშოები

პროდუქტი: სათამაშო მუსიკალური ინსტრუმენტები

მოკლე აღწერა შეუსაბამობისა და საფრთხის: ლაბორატორიული შემოწმებისას დადგინდა, რომ სათამაშოს სძვრება პატარა ნაწილი, რომელმაც გადაყლაპვის შემთხვევაში შესაძლოა გამოიწვიოს ზედა სასუნთქი გზების რესპირატორული გართულებები. აღნიშნული სათამაშო ვერ აკმაყოფილებს საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 20 იანვრის N 47 დადგენილებით დამტკიცებული "სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის“ და სსტ იენ 71-1 სტანდარტით განსაზღვრულ მოთხოვნებს

დასახელება: მუსიკალური სათამაშოების ნაკრები

პროდუქტის აღწერა: სხვადასხვა სახის სათამაშო მუსიკალური ინსტრუმენტების ნაკრები

შეფუთვის აღწერა: სათამაშოები განთავსებულია გამჭირვალე პარკში

სავაჭრო ნიშანი: უცნობია

პარტიის ნომერი: უცნობია

სერიის ნომერი: No.733A-

გატარებული ღონისძიება: პროდუქტის ამოღება

ძალაში შესვლის თარიღი: 06/12/2023

წარმოშობის ქვეყანა: ჩინეთი

 

უკან