ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

შეტყობინება No: 201

გამოქვეყნებულია: 06/16/2023

რისკის ტიპი: დახრჩობა

კატეგორია: სათამაშოები

პროდუქტი: სასროლი/სატყორცნი სათამაშოები

მოკლე აღწერა შეუსაბამობისა და საფრთხის: ლაბორატორიული შემოწმებისას დადგინდა, რომ იარაღის ტყვიებს სძვრება მცირე ნაწილები, რომლებიც შეიძლება მოხვდეს ბავშვის ხორხში და გამოიწვიოს გაგუდვა. აღნიშნული სათამაშო ვერ აკმაყოფილებს საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 20 იანვრის N 47 დადგენილებით დამტკიცებული "სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის“ და სსტ იენ 71-1 სტანდარტით განსაზღვრულ მოთხოვნებს.

დასახელება: სათამაშო თოფი (Soft Gun)

პროდუქტის აღწერა: სათამაშო თოფი ტყვიებით

შეფუთვის აღწერა: სათამაშო მუყაოს ქაღალდზე დამაგრებულია გამჭვირვალე პლასმასით

სავაჭრო ნიშანი: უცნობია

პარტიის ნომერი: უცნობია

სერიის ნომერი: 001-A23

გატარებული ღონისძიება: პროდუქტის ამოღება

ძალაში შესვლის თარიღი: 06/16/2023

წარმოშობის ქვეყანა: ჩინეთი

 

უკან