ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

შეტყობინება No: 210

გამოქვეყნებულია: 10/28/2022

რისკის ტიპი: მავნე ქიმიური ნივთიერებები

კატეგორია: სათამაშოები

პროდუქტი: ტყლარწი

მოკლე აღწერა შეუსაბამობისა და საფრთხის: ლაბორატორიული შემოწმებისას დადგინდა, რომ სათამაშოში ბორის მიგრაცია არის 1666 მგ/კგ, რაც 5.5-ჯერ აღემატება სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტით განსაზღვრულ დასაშვებ მიგრაციის ზღვარს - 300 მგ/კგ-ზე ნაკლები ან ტოლი.

დასახელება: ტყლარწი (Youqi 8060)

პროდუქტის აღწერა: ლურჯი ფერის ტყლარწი

შეფუთვის აღწერა: ტყლარწი განთავსებულია ქალტევზის ფორმის პლასტმასის კოლოფში.

სავაჭრო ნიშანი: უცნობი

პარტიის ნომერი: Youqi 8060

სერიის ნომერი: Youqi 8060

გატარებული ღონისძიება: პროდუქტის გამოთხოვა

ძალაში შესვლის თარიღი: 10/28/2022

წარმოშობის ქვეყანა: ჩინეთი

 

უკან