ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

შეტყობინება No: 211

გამოქვეყნებულია: 10/28/2022

რისკის ტიპი: მავნე ქიმიური ნივთიერებები

კატეგორია: სათამაშოები

პროდუქტი: ტყლარწი

მოკლე აღწერა შეუსაბამობისა და საფრთხის: ლაბორატორიული შემოწმებისას დადგინდა, რომ სათამაშოში ბორის მიგრაცია არის 1719 მგ/კგ, რაც 5.73-ჯერ აღემატება სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტით განსაზღვრულ დასაშვებ მიგრაციის ზღვარს - 300 მგ/კგ-ზე ნაკლები ან ტოლი.

დასახელება: ტყლარწი (Youqi 8013)

პროდუქტის აღწერა: მწვანე ფერის ტყლარწი

შეფუთვის აღწერა: ტყლარწი განთავსებული გამჭვირვალე პლასტმასის კოლოფში

სავაჭრო ნიშანი: უცნობი

პარტიის ნომერი: Youqi 8013

სერიის ნომერი: Youqi 8013

გატარებული ღონისძიება: პროდუქტის გამოთხოვა

ძალაში შესვლის თარიღი: 10/28/2022

წარმოშობის ქვეყანა: ჩინეთი

 

უკან