ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

შეტყობინება No: 212

გამოქვეყნებულია: 11/15/2022

რისკის ტიპი: მავნე ქიმიური ნივთიერებები

კატეგორია: სათამაშოები

პროდუქტი: ტყლარწი

მოკლე აღწერა შეუსაბამობისა და საფრთხის: ლაბორატორიული შემოწმებისას დადგინდა, რომ სათამაშოში ბორის მიგრაცია არის 1749 მგ/კგ, რაც 31.6-ჯერ აღემატება სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტით განსაზღვრულ დასაშვებ მიგრაციის ზღვარს - 300 მგ/კგ-ზე ნაკლები ან ტოლი

დასახელება: ტყლარწი

პროდუქტის აღწერა: ნარინჯისფერი ტყლარწი

შეფუთვის აღწერა: ნარინჯისფერი ტყლარწი

სავაჭრო ნიშანი: უცნობი

პარტიის ნომერი: 8807313128078,

სერიის ნომერი: 8807313128078,

გატარებული ღონისძიება: პროდუქტის გამოთხოვა

ძალაში შესვლის თარიღი: 11/15/2022

წარმოშობის ქვეყანა: ჩინეთი

 

უკან