ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

შეტყობინება No: 214

გამოქვეყნებულია: 07/25/2023

რისკის ტიპი: მავნე ქიმიური ნივთიერებები

კატეგორია: სათამაშოები

პროდუქტი: ტყლარწი

მოკლე აღწერა შეუსაბამობისა და საფრთხის: ლაბორატორიული შემოწმებისას დადგინდა, რომ სათამაშოში ბორის მიგრაცია არის 1447 მგ/კგ, რაც 4.8-ჯერ აღემატება სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტით განსაზღვრულ დასაშვებ მიგრაციის ზღვარს - 300 მგ/კგ-ზე ნაკლები ან ტოლი.

დასახელება: ტყლარწი

პროდუქტის აღწერა: იასამნისფერი ტყლარწი

შეფუთვის აღწერა: გამჭვირვალე პლასმასის კოლოფი, სხვადასხვა წარწერებით

სავაჭრო ნიშანი: უცნობი

პარტიის ნომერი: SLM-906

სერიის ნომერი: SLM-906

გატარებული ღონისძიება: პროდუქტის გამოთხოვა

ძალაში შესვლის თარიღი: 07/25/2023

წარმოშობის ქვეყანა: ჩინეთი

 

უკან