ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

შეტყობინება No: 215

გამოქვეყნებულია: 07/25/2023

რისკის ტიპი: გაგუდვა

კატეგორია: სათამაშოები

პროდუქტი: საჩხაკუნო სათამაშოები

მოკლე აღწერა შეუსაბამობისა და საფრთხის: ლაბორატორიული შემოწმებისას დადგინდა, რომ სათამაშოს სძვრება პატარა ნაწილი, რომელმაც გადაყლაპვის შემთხვევაში შესაძლოა გამოიწვიოს ზედა სასუნთქი გზების რესპირატორული გართულებები. სათამაშო ვერ აკმაყოფილებს საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 20 იანვრის N 47 დადგენილებით დამტკიცებული "სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის“ და სსტ იენ 71-1 სტანდარტით განსაზღვრულ მოთხოვნებს.

დასახელება: საჩხაკუნო სათამაშო

პროდუქტის აღწერა: პლასმასის საჩხაკუნო სათამაშო სხვადასხვა ფერის და სხვადასხვა ფორმის

შეფუთვის აღწერა: სათამაშო განთავსებულია გამჭვირვალე პოლიეთილენის შეფუთვაში.

სავაჭრო ნიშანი: უცნობი

პარტიის ნომერი: უცნობი

სერიის ნომერი: უცნობი

გატარებული ღონისძიება: პროდუქტის ამოღება

ძალაში შესვლის თარიღი: 07/25/2023

წარმოშობის ქვეყანა: ჩინეთი

 

უკან