ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

შეტყობინება No: 221

გამოქვეყნებულია: N/A

რისკის ტიპი: მავნე ქიმიური ნივთიერებები

კატეგორია: სათამაშოები

პროდუქტი: ტყლარწი

მოკლე აღწერა შეუსაბამობისა და საფრთხის: ლაბორატორიული შემოწმებისას დადგინდა, რომ სათამაშოში ბორის მიგრაცია არის 2162 მგ/კგ, რაც 7,2-ჯერ აღემატება სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტით განსაზღვრულ დასაშვებ მიგრაციის ზღვარს - 300 მგ/კგ-ზე ნაკლები ან ტოლი. ნიმუშები აღებულ იქნა საბაჟოს ტერიტორიაზე და შედეგების გათვალისწინებით, ეკონომონიკურმა ოპერატორს უარი ეთქვა იმპორტის განხორციელებაზე.

დასახელება: Slime Crystal

პროდუქტის აღწერა: მწვანე ფერის ტყლარწი

შეფუთვის აღწერა: პროდუქტი განთავსებულია პლასტმასის გამჭირვალე ფორმაში.

სავაჭრო ნიშანი: Hui Le Guan

პარტიის ნომერი: უცნობია

სერიის ნომერი: 68623A1

გატარებული ღონისძიება: N/A

ძალაში შესვლის თარიღი: N/A

წარმოშობის ქვეყანა: ჩინეთი

 

უკან