ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

შეტყობინება No: 223

გამოქვეყნებულია: 08/09/2023

რისკის ტიპი: მავნე ქიმიური ნივთიერებები

კატეგორია: სამშენებლო ლაქ-საღებავები

პროდუქტი: საღებავი

მოკლე აღწერა შეუსაბამობისა და საფრთხის: ლაბორატორიული შემოწმების შედეგად დადგინდა, რომ საღებავში ტყვიის შემცველობა არის 338,89 ppm რაც აღემატება ლაქ-საღებავებში ტყვიის შემცველობის რეგლამენტირების წესის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტით განსაზღვრულ ნორმატიულ ზღვარს (90 ppm).

დასახელება: საღებავი

პროდუქტის აღწერა: Mobel-ის წარმოების საღებავი, მწვანე ფერის (Mobel Exclusive Cellulosic Paint).

შეფუთვის აღწერა: თუნუქის ქილა, 0.75ლტ.

სავაჭრო ნიშანი: Mobel

პარტიის ნომერი: უცნობია

სერიის ნომერი: 2102057

გატარებული ღონისძიება: პროდუქტის გამოთხოვა

ძალაში შესვლის თარიღი: 08/09/2023

წარმოშობის ქვეყანა: თურქეთი

 

უკან