ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

შეტყობინება No: 225

გამოქვეყნებულია: 08/09/2023

რისკის ტიპი: მავნე ქიმიური ნივთიერებები

კატეგორია: სამშენებლო ლაქ-საღებავები

პროდუქტი: ლაქი

მოკლე აღწერა შეუსაბამობისა და საფრთხის: ლაბორატორიული შემოწმების შედეგად დადგინდა, რომ ლაქში ტყვიის შემცველობა არის 105,4 ppm რაც აღემატება ლაქ-საღებავებში ტყვიის შემცველობის რეგლამენტირების წესის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტით განსაზღვრულ ნორმატიულ ზღვარს (≤90 ppm).

დასახელება: ლაქი

პროდუქტის აღწერა: Кубинские Краски Dekor Wood ПФ-157 უნივერსალური ლაქი

შეფუთვის აღწერა: 2,4 ლიტრიანი თუნუქის ქილა

სავაჭრო ნიშანი: Dekor Wood

პარტიის ნომერი: უცნობია

სერიის ნომერი: უცნობია

გატარებული ღონისძიება: პროდუქტის გამოთხოვა

ძალაში შესვლის თარიღი: 08/09/2023

წარმოშობის ქვეყანა: რუსეთი

 

უკან