ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

შეტყობინება No: 231

გამოქვეყნებულია: 08/21/2023

რისკის ტიპი: დახრჩობა

კატეგორია: სათამაშოები

პროდუქტი: სათამაშო მუსიკალური ინსტრუმენტები

მოკლე აღწერა შეუსაბამობისა და საფრთხის: ლაბორატორიული შემოწმებისას დადგინდა, რომ სათამაშოს სძვრება პატარა ნაწილი, რომელმაც გადაყლაპვის შემთხვევაში შესაძლოა გამოიწვიოს ზედა სასუნთქი გზების რესპირატორული გართულებები. სათამაშო ვერ აკმაყოფილებს საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 20 იანვრის N 47 დადგენილებით დამტკიცებული "სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის“ და სსტ იენ 71-1 სტანდარტით განსაზღვრულ მოთხოვნებს

დასახელება: ქსილოფონი

პროდუქტის აღწერა: little bird pulling the piano

შეფუთვის აღწერა: სათამაშო განთავსებულია ქსილოფონის გამოსახულების მქონე მუყაოს ყუთში.

სავაჭრო ნიშანი: უცნობი

პარტიის ნომერი: M21-1182

სერიის ნომერი: M21-1182

გატარებული ღონისძიება: პროდუქტის ამოღება

ძალაში შესვლის თარიღი: 08/21/2023

წარმოშობის ქვეყანა: ჩინეთი

 

უკან