ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

შეტყობინება No: 232

გამოქვეყნებულია: 08/21/2023

რისკის ტიპი: დახრჩობა

კატეგორია: სათამაშოები

პროდუქტი: სასროლი/სატყორცნი სათამაშოები

მოკლე აღწერა შეუსაბამობისა და საფრთხის: ლაბორატორიული შემოწმებისას დადგინდა, რომ იარაღის ტყვიებს სძვრება მცირე ნაწილები, რომლებიც შეიძლება მოხვდეს ბავშვის ხორხში და გამოიწვიოს გაგუდვა. აღნიშნული სათამაშო ვერ აკმაყოფილებს საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 20 იანვრის N 47 დადგენილებით დამტკიცებული "სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის“ და სსტ იენ 71-1 სტანდარტით განსაზღვრულ მოთხოვნებს.

დასახელება: სათამაშო თოფები

პროდუქტის აღწერა: სათამამაშო რევოლვერები სამიზნით და მისაწეპებელი ტყვიებით

შეფუთვის აღწერა: სათამაშო მუყაოს ქაღალდზე დამაგრებულია გამჭვირვალე პლასტმასით.

სავაჭრო ნიშანი: უცნობი

პარტიის ნომერი: 24-2

სერიის ნომერი: 24-2

გატარებული ღონისძიება: პროდუქტის ამოღება

ძალაში შესვლის თარიღი: 08/21/2023

წარმოშობის ქვეყანა: ჩინეთი

 

უკან