ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

შეტყობინება No: 234

გამოქვეყნებულია: 08/21/2023

რისკის ტიპი: დახრჩობა

კატეგორია: სათამაშოები

პროდუქტი: სააბაზანო სათამაშოები

მოკლე აღწერა შეუსაბამობისა და საფრთხის: ლაბორატორიული შემოწმებისას დადგინდა, რომ სათამაშოს სძვრება პატარა ნაწილი, რომელმაც გადაყლაპვის შემთხვევაში შესაძლოა გამოიწვიოს ზედა სასუნთქი გზების რესპირატორული გართულებები. სათამაშო ვერ აკმაყოფილებს საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 20 იანვრის N 47 დადგენილებით დამტკიცებული "სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის“ და სსტ იენ 71-1 სტანდარტით განსაზღვრულ მოთხოვნებს.

დასახელება: სააბაზანო სათამაშოები

პროდუქტის აღწერა: სააბაზანოს სათამაშო სხვადასხვა ცხოველის ფორმის

შეფუთვის აღწერა: სათამაშო განთავსებულია გამჭვირვალე პოლიეთილენის შეფუთვაში.

სავაჭრო ნიშანი: უცნობი

პარტიის ნომერი: HMM-080

სერიის ნომერი: HMM-080

გატარებული ღონისძიება: პროდუქტის ამოღება

ძალაში შესვლის თარიღი: 08/21/2023

წარმოშობის ქვეყანა: ჩინეთი

 

უკან