ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

შეტყობინება No: 256

გამოქვეყნებულია: 12/12/2023

რისკის ტიპი: მავნე ქიმიური ნივთიერებები

კატეგორია: სათამაშოები

პროდუქტი: ტყლარწი

მოკლე აღწერა შეუსაბამობისა და საფრთხის: ლაბორატორიული შემოწმებისას დადგინდა, რომ სათამაშოში ბორის მიგრაცია შეადგენს 2494 მგ/კგ-ს, რაც 2194 მგ/კგ-ით აღემატება სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტით განსაზღვრულ დასაშვებ მიგრაციის ზღვარს - 300 მგ/კგ-ზე ნაკლები ან ტოლი.

დასახელება: ტყლარწი

პროდუქტის აღწერა: წითელი ფერის ტყლარწი

შეფუთვის აღწერა: გამჭირვალე პლასტმასის ქილა

სავაჭრო ნიშანი: უცნობია

პარტიის ნომერი: უცნობია

სერიის ნომერი: უცნობია

გატარებული ღონისძიება: პროდუქტის გამოთხოვა

ძალაში შესვლის თარიღი: 12/12/2023

წარმოშობის ქვეყანა: ჩინეთი

 

უკან