ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

შეტყობინება No: 261

გამოქვეყნებულია: 07/14/2023

რისკის ტიპი: დახრჩობა

კატეგორია: სათამაშოები

პროდუქტი: სათამაშო მუსიკალური ინსტრუმენტები

მოკლე აღწერა შეუსაბამობისა და საფრთხის: ლაბორატორიული შემოწმებისას დადგინდა, რომ სათამაშოს სძვრება პატარა ნაწილი, რომელმაც გადაყლაპვის შემთხვევაში შესაძლოა გამოიწვიოს ზედა სასუნთქი გზების რესპირატორული გართულებები. სათამაშო ვერ აკმაყოფილებს საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 20 იანვრის N 47 დადგენილებით დამტკიცებული "სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის“ და სსტ იენ 71-1 სტანდარტით განსაზღვრულ მოთხოვნებს.

დასახელება: ქსილოფონი

პროდუქტის აღწერა: წითელი ფერის ქსილოფონი ხმოვანი ღილაკებით.

შეფუთვის აღწერა: სათამაშო განთავსებულია მუყაოს ყუთში

სავაჭრო ნიშანი: უცნობია

პარტიის ნომერი: უცნობია

სერიის ნომერი: YL20

გატარებული ღონისძიება: პროდუქტის ამოღება

ძალაში შესვლის თარიღი: 07/14/2023

წარმოშობის ქვეყანა: ჩინეთი

 

უკან