ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

შეტყობინება No: 268

გამოქვეყნებულია: 10/17/2023

რისკის ტიპი: დახრჩობა

კატეგორია: სათამაშოები

პროდუქტი: ასაწყობი სათამაშოები

მოკლე აღწერა შეუსაბამობისა და საფრთხის: ლაბორატორიული შემოწმებისას დადგინდა, რომ სათამაშოს სძვრება პატარა ნაწილი, რომელმაც გადაყლაპვის შემთხვევაში შესაძლოა გამოიწვიოს ზედა სასუნთქი გზების რესპირატორული გართულებები. სათამაშო ვერ აკმაყოფილებს საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 20 იანვრის N 47 დადგენილებით დამტკიცებული "სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის“ და სსტ იენ 71-1 სტანდარტით განსაზღვრულ მოთხოვნებს

დასახელება: ასაწყობი სათამაშოები

პროდუქტის აღწერა: სხვადასხვა ფერისა და ფორმის ასაწყობი სათამაშოების ნაკრები

შეფუთვის აღწერა: სათამაშოები განთავსებულია გამჭირვალე, ელვასაკრავიან ჩანთაში.

სავაჭრო ნიშანი: უცნობია

პარტიის ნომერი: უცნობია

სერიის ნომერი: NO.ZY860

გატარებული ღონისძიება: პროდუქტის ამოღება

ძალაში შესვლის თარიღი: 10/17/2023

წარმოშობის ქვეყანა: ჩინეთი

 

უკან