ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

შეტყობინება No: 269

გამოქვეყნებულია: 10/17/2023

რისკის ტიპი: დახრჩობა

კატეგორია: სათამაშოები

პროდუქტი: სათამაშო მანქანები (ავტომობილები, მატარებლები, საომარი მანქანები და ა.შ)

მოკლე აღწერა შეუსაბამობისა და საფრთხის: ლაბორატორიული შემოწმებისას დადგინდა, რომ სათამაშოს სძვრება პატარა ნაწილი, რომელმაც გადაყლაპვის შემთხვევაში შესაძლოა გამოიწვიოს ზედა სასუნთქი გზების რესპირატორული გართულებები. სათამაშო ვერ აკმაყოფილებს საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 20 იანვრის N 47 დადგენილებით დამტკიცებული "სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის“ და სსტ იენ 71-1 სტანდარტით განსაზღვრულ მოთხოვნებს

დასახელება: მატარებელი

პროდუქტის აღწერა: ხის სათამაშო მატარებელი

შეფუთვის აღწერა: სათამაშო შეფუთულია გამჭირვალე პოლიეთილენის პარკით.

სავაჭრო ნიშანი: უცნობია

პარტიის ნომერი: უცნობია

სერიის ნომერი: უცნობია

გატარებული ღონისძიება: პროდუქტის ამოღება

ძალაში შესვლის თარიღი: 10/17/2023

წარმოშობის ქვეყანა: ჩინეთი

 

უკან