ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

შეტყობინება No: 271

გამოქვეყნებულია: 01/12/2024

რისკის ტიპი: დახრჩობა

კატეგორია: სათამაშოები

პროდუქტი: სათამაშო მანქანები (ავტომობილები, მატარებლები, საომარი მანქანები და ა.შ)

მოკლე აღწერა შეუსაბამობისა და საფრთხის: ლაბორატორიული შემოწმებისას დადგინდა, რომ სათამაშოს სძვრება პატარა ნაწილი, რომელმაც გადაყლაპვის შემთხვევაში შესაძლოა გამოიწვიოს ზედა სასუნთქი გზების რესპირატორული გართულებები. სათამაშო ვერ აკმაყოფილებს საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 20 იანვრის N 47 დადგენილებით დამტკიცებული "სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის“ და სსტ იენ 71-1 სტანდარტით განსაზღვრულ მოთხოვნებს.

დასახელება: სათამაშო მანქანები

პროდუქტის აღწერა: პლასტმასის სათამაშო მანქანების ნაკრები

შეფუთვის აღწერა: სათამაშოები განთავსებულია მუყაოს სადგამზე, გამჭირვალე შეფუთვით

სავაჭრო ნიშანი: Rasha Toys

პარტიის ნომერი: უცნობია

სერიის ნომერი: 2202

გატარებული ღონისძიება: პროდუქტის ამოღება

ძალაში შესვლის თარიღი: 01/12/2024

წარმოშობის ქვეყანა: ჩინეთი

 

უკან