ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

შეტყობინება No: 272

გამოქვეყნებულია: 01/12/2024

რისკის ტიპი: დახრჩობა

კატეგორია: სათამაშოები

პროდუქტი: საგორავებელი სათამაშოები

მოკლე აღწერა შეუსაბამობისა და საფრთხის: ლაბორატორიული შემოწმებისას დადგინდა, რომ სათამაშოს სძვრება პატარა ნაწილი, რომელმაც გადაყლაპვის შემთხვევაში შესაძლოა გამოიწვიოს ზედა სასუნთქი გზების რესპირატორული გართულებები. სათამაშო ვერ აკმაყოფილებს საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 20 იანვრის N 47 დადგენილებით დამტკიცებული "სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის“ და სსტ იენ 71-1 სტანდარტით განსაზღვრულ მოთხოვნებს .

დასახელება: საგორავებელი სათამაშო

პროდუქტის აღწერა: იხვის ფორმის ხის საგორავებელი სათამაშო

შეფუთვის აღწერა: საგორავებელის თავი განთავსებულია გამჭირვალე პოლიეთილენის პარკში.

სავაჭრო ნიშანი: LEED Holding Limited

პარტიის ნომერი: უცნობია

სერიის ნომერი: უცნობია

გატარებული ღონისძიება: პროდუქტის ამოღება

ძალაში შესვლის თარიღი: 01/12/2024

წარმოშობის ქვეყანა: ჩინეთი

 

უკან