ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

შეტყობინება No: 274

გამოქვეყნებულია: 09/08/2023

რისკის ტიპი: დახრჩობა

კატეგორია: სათამაშოები

პროდუქტი: სააბაზანო სათამაშოები

მოკლე აღწერა შეუსაბამობისა და საფრთხის: ლაბორატორიული შემოწმებისას დადგინდა, რომ სათამაშოს სძვრება პატარა ნაწილი, რომელმაც გადაყლაპვის შემთხვევაში შესაძლოა გამოიწვიოს ზედა სასუნთქი გზების რესპირატორული გართულებები. სათამაშო ვერ აკმაყოფილებს საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 20 იანვრის N 47 დადგენილებით დამტკიცებული "სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის“ და სსტ იენ 71-1 სტანდარტით განსაზღვრულ მოთხოვნებს.

დასახელება: სააბაზანოს სათამაშოები

პროდუქტის აღწერა: ცხოველის ფორმის სააბაზანოს სათამაშოების ნაკრები

შეფუთვის აღწერა: სათამაშო განთავსებულია გამჭვირვალე პოლიეთილენის შეფუთვაში.

სავაჭრო ნიშანი: JIAZHOUDA Toys Factory

პარტიის ნომერი: უცნობია

სერიის ნომერი: JZD-70

გატარებული ღონისძიება: პროდუქტის ამოღება

ძალაში შესვლის თარიღი: 09/08/2023

წარმოშობის ქვეყანა: ჩინეთი

 

უკან