ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

შეტყობინება No: 275

გამოქვეყნებულია: 09/08/2023

რისკის ტიპი: დახრჩობა

კატეგორია: სათამაშოები

პროდუქტი: სათამაშო მუსიკალური ინსტრუმენტები

მოკლე აღწერა შეუსაბამობისა და საფრთხის: ლაბორატორიული შემოწმებისას დადგინდა, რომ სათამაშოს სძვრება პატარა ნაწილი, რომელმაც გადაყლაპვის შემთხვევაში შესაძლოა გამოიწვიოს ზედა სასუნთქი გზების რესპირატორული გართულებები. სათამაშო ვერ აკმაყოფილებს საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 20 იანვრის N 47 დადგენილებით დამტკიცებული "სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის“ და სსტ იენ 71-1 სტანდარტით განსაზღვრულ მოთხოვნებს.

დასახელება: მუსიკალური სათამაშოების ნაკრები

პროდუქტის აღწერა: მუსიკალური სათამაშოების ნაკრები

შეფუთვის აღწერა: სათამაშოები განთავსებულია მუყაოს ყუთში

სავაჭრო ნიშანი: CHUANGSHENG Toys Factory

პარტიის ნომერი: უცნობია

სერიის ნომერი: B007

გატარებული ღონისძიება: პროდუქტის ამოღება

ძალაში შესვლის თარიღი: 09/08/2023

წარმოშობის ქვეყანა: ჩინეთი

 

უკან