ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

შეტყობინება No: 277

გამოქვეყნებულია: 05/21/2024

რისკის ტიპი: მავნე ქიმიური ნივთიერებები

კატეგორია: სათამაშოები

პროდუქტი: ლაზერის შემცველი სათამაშოები

მოკლე აღწერა შეუსაბამობისა და საფრთხის: ნიტროზამინის (NDELA, CAS NO 1116-54-7) მიგრაცია ელასტომერში შეადგენს 0,71 მგ/კგ, რაც 14.2-ჯერ აღემატება სტანდარტით (EN71-12) დასაშვებ ნორმას

დასახელება: სათამაშო ლატექსის ბუშტები

პროდუქტის აღწერა: ლურჯი ფერის ლატექსის ბუშტები

შეფუთვის აღწერა: ბუშტები განთავსებულია პოლიეთილენის შეფუთვაში

სავაჭრო ნიშანი: უცნობი

პარტიის ნომერი: უცნობი

სერიის ნომერი: უცნობი

გატარებული ღონისძიება: პროდუქტის გამოთხოვა

ძალაში შესვლის თარიღი: 05/21/2024

წარმოშობის ქვეყანა: ჩინეთი

 

უკან