ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

შეტყობინება No: 278

გამოქვეყნებულია: 05/21/2024

რისკის ტიპი: დახრჩობა

კატეგორია: სათამაშოები

პროდუქტი: რბილი სათამაშოები

მოკლე აღწერა შეუსაბამობისა და საფრთხის: დახრჩობა

დასახელება: რბილი სათამაშო კურდღელი

პროდუქტის აღწერა: რბილი სათამაშო კურდღელი

შეფუთვის აღწერა: უცნობი

სავაჭრო ნიშანი: უცნობი

პარტიის ნომერი: უცნობი

სერიის ნომერი: უცნობი

გატარებული ღონისძიება: პროდუქტის ამოღება

ძალაში შესვლის თარიღი: 05/21/2024

წარმოშობის ქვეყანა: უცნობია

 

უკან