ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

შეტყობინება No: 281

გამოქვეყნებულია: 05/21/2024

რისკის ტიპი: მავნე ქიმიური ნივთიერებები

კატეგორია: სათამაშოები

პროდუქტი: სათამაშო ლატექსის ბუშტები

მოკლე აღწერა შეუსაბამობისა და საფრთხის: ნიტროზამინის (NDELA, CAS NO 62-75-9) მიგრაცია ელასტომერში შეადგენს 0,24 მგ/კგ, რაც 4,8-ჯერ აღემატება დასაშვებ ნორმას (< 0,05 მგ/კგ)

დასახელება: ლატექსის ბუშტები

პროდუქტის აღწერა: თეთრი ფერის ლატექსის ბუშტები

შეფუთვის აღწერა: ბუშტები განთავსებულია პოლიეთილენის შეფუთვაში.

სავაჭრო ნიშანი: Gemar

პარტიის ნომერი: 001

სერიის ნომერი: 001

გატარებული ღონისძიება: პროდუქტის გამოთხოვა

ძალაში შესვლის თარიღი: 05/21/2024

წარმოშობის ქვეყანა: იტალია

 

უკან