ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

შეტყობინება No: 286

გამოქვეყნებულია: 05/21/2024

რისკის ტიპი: მავნე ქიმიური ნივთიერებები

კატეგორია: სათამაშოები

პროდუქტი: სათამაშო ლატექსის ბუშტები

მოკლე აღწერა შეუსაბამობისა და საფრთხის: ნიტროზამინის (NDMA, CAS NO 62-75-9) მიგრაცია ელასტომერში (ბუშტებში) შეადგენს 0,83 მგ/კგ, რაც 16,6-ჯერ აღემატება დასაშვებ ნორმას (< 0,05 მგ/კგ).

დასახელება: ლატექსის ბუშტები

პროდუქტის აღწერა: გულის ფორმის ბუშტები

შეფუთვის აღწერა: გამჭირვალე პაკეტი

სავაჭრო ნიშანი: ZYK

პარტიის ნომერი: უცნობი

სერიის ნომერი: უცნობი

გატარებული ღონისძიება: პროდუქტის გამოთხოვა

ძალაში შესვლის თარიღი: 05/21/2024

წარმოშობის ქვეყანა: ჩინეთი

 

უკან