ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

შეტყობინება No: 290

გამოქვეყნებულია: 05/21/2024

რისკის ტიპი: მავნე ქიმიური ნივთიერებები

კატეგორია: სათამაშოები

პროდუქტი: სათამაშო ლატექსის ბუშტები

მოკლე აღწერა შეუსაბამობისა და საფრთხის: ნიტროზამინის (NDMA, CAS NO 62-75-9) მიგრაცია ელასტომერში (ბუშტები) შეადგენს 0,72 მგ/კგ, რაც 14,4-ჯერ აღემატება დასაშვებ ნორმას (< 0,05 მგ/კგ)

დასახელება: ლატექსის ბუშტები

პროდუქტის აღწერა: დიდი ზომის მგვალი ბუშტები

შეფუთვის აღწერა: გამჭირვალე პაკეტი

სავაჭრო ნიშანი: XIANG JIAO BALLOONS

პარტიის ნომერი: A988-3

სერიის ნომერი: A988-3

გატარებული ღონისძიება: პროდუქტის გამოთხოვა

ძალაში შესვლის თარიღი: 05/21/2024

წარმოშობის ქვეყანა: ჩინეთი

 

უკან