ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

შეტყობინება No: 292

გამოქვეყნებულია: 05/21/2024

რისკის ტიპი: მავნე ქიმიური ნივთიერებები

კატეგორია: სათამაშოები

პროდუქტი: სათამაშო ლატექსის ბუშტები

მოკლე აღწერა შეუსაბამობისა და საფრთხის: ნიტროზამინის (NDMA, CAS NO 62-75-9) მიგრაცია ელასტომერში (ბუშტებში) შეადგენს 0,47 მგ/კგ, რაც 9,4-ჯერ აღემატება დასაშვებ ნორმას (< 0,05 მგ/კგ).

დასახელება: ლატექსის ბუშტები

პროდუქტის აღწერა: ვარდისფერი ბუშტები

შეფუთვის აღწერა: გამჭირვალე პაკეტი

სავაჭრო ნიშანი: უცნობი

პარტიის ნომერი: 1593-1

სერიის ნომერი: 1593-1

გატარებული ღონისძიება: პროდუქტის გამოთხოვა

ძალაში შესვლის თარიღი: 05/21/2024

წარმოშობის ქვეყანა: ჩინეთი

 

უკან