ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

შეტყობინება No: 295

გამოქვეყნებულია: 05/23/2024

რისკის ტიპი: გაგუდვა

კატეგორია: სათამაშოები

პროდუქტი: რბილი სათამაშოები

მოკლე აღწერა შეუსაბამობისა და საფრთხის: ლაბორატორიული შემოწმებისას დადგინდა, რომ სათამაშოს სძვრება პატარა ნაწილი, რომელმაც გადაყლაპვის შემთხვევაში შესაძლოა გამოიწვიოს ზედა სასუნთქი გზების რესპირატორული გართულებები. სათამაშო ვერ აკმაყოფილებს საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 20 იანვრის N 47 დადგენილებით დამტკიცებული "სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის“ და სსტ იენ 71-1 სტანდარტით განსაზღვრულ მოთხოვნებს.

დასახელება: რბილი სათამაშო ლომი

პროდუქტის აღწერა: რბილი სათამაშო ლომი

შეფუთვის აღწერა: არ აქვს შეფუთვა

სავაჭრო ნიშანი: უცნობი

პარტიის ნომერი: AL-302

სერიის ნომერი: AL-302

გატარებული ღონისძიება: პროდუქტის ამოღება

ძალაში შესვლის თარიღი: 05/23/2024

წარმოშობის ქვეყანა: ჩინეთი

 

უკან