ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

შეტყობინება No: 297

გამოქვეყნებულია: 05/24/2024

რისკის ტიპი: დახრჩობა

კატეგორია: სათამაშოები

პროდუქტი: ასაწყობი სათამაშოები

მოკლე აღწერა შეუსაბამობისა და საფრთხის: ლაბორატორიული შემოწმებისას დადგინდა, რომ სათამაშოს სძვრება პატარა ნაწილი, რომელმაც გადაყლაპვის შემთხვევაში შესაძლოა გამოიწვიოს ზედა სასუნთქი გზების რესპირატორული გართულებები. სათამაშო ვერ აკმაყოფილებს საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 20 იანვრის N 47 დადგენილებით დამტკიცებული "სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის“ და სსტ იენ 71-1 სტანდარტით განსაზღვრულ მოთხოვნებს

დასახელება: ფერადი ასაწყობი კუბიკები

პროდუქტის აღწერა: ფერადი ასაწყობი კუბიკები

შეფუთვის აღწერა: პოლიეთილენის ჩასადები

სავაჭრო ნიშანი: უცნობი

პარტიის ნომერი: 6688A

სერიის ნომერი: 6688A

გატარებული ღონისძიება: პროდუქტის ამოღება

ძალაში შესვლის თარიღი: 05/24/2024

წარმოშობის ქვეყანა: ჩინეთი

 

უკან