ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

შეტყობინება No: 301

გამოქვეყნებულია: 06/19/2024

რისკის ტიპი: გაგუდვა

კატეგორია: სათამაშოები

პროდუქტი: რბილი სათამაშოები

მოკლე აღწერა შეუსაბამობისა და საფრთხის: ლაბორატორიული შემოწმებისას დადგინდა, რომ სათამაშოს სძვრება პატარა ნაწილი, რომელმაც გადაყლაპვის შემთხვევაში შესაძლოა გამოიწვიოს ზედა სასუნთქი გზების რესპირატორული გართულებები. სათამაშო ვერ აკმაყოფილებს საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 20 იანვრის N 47 დადგენილებით დამტკიცებული "სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის“ და სსტ იენ 71-1 სტანდარტით განსაზღვრულ მოთხოვნებს

დასახელება: რბილი სათამაშო ბზიკი

პროდუქტის აღწერა: ყვითელი ფერის ბზიკი

შეფუთვის აღწერა: N/A

სავაჭრო ნიშანი: N/A

პარტიის ნომერი: N/A

სერიის ნომერი: 1360-7

გატარებული ღონისძიება: პროდუქტის ამოღება

ძალაში შესვლის თარიღი: 06/19/2024

წარმოშობის ქვეყანა: უცნობია

 

უკან