ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

შეტყობინება No: 303

გამოქვეყნებულია: 06/27/2024

რისკის ტიპი: მოწამვლა

კატეგორია: სათამაშოები

პროდუქტი: ბავშვის აქტიურობისთვის სათამაშო

მოკლე აღწერა შეუსაბამობისა და საფრთხის: ტყვიის მიგრაცია შეადგენს 27.1 მგ/კგ, რაც 4.1 ერთეულით აღემატება დასაშვებ ნორმას (23 მგ/კგ). ტყვია წარმოადგენს კანცეროგენულ, მუტაგენურ ან ტოქსიკური რეპროდუქციის CMR ნივთიერებას, რომელიც იწვევს ბავშვის ორგანიზმის გამოუსწორებელ დაზიანებას, როგორიცაა სიმსივნე, მუტაცია ან რეპორდუქციული მოწამვლა

დასახელება: სათამაშო ცხოველების ნაკრები

პროდუქტის აღწერა: ცხოველების ფორმის სათმაშო ნაკრები

შეფუთვის აღწერა: პოლიეთილების პაკეტი

სავაჭრო ნიშანი: უცნობი

პარტიის ნომერი: უცნობი

სერიის ნომერი: 830M6

გატარებული ღონისძიება: პროდუქტის გამოთხოვა

ძალაში შესვლის თარიღი: 06/27/2024

წარმოშობის ქვეყანა: ჩინეთი

 

უკან